تماس باما

 

دفتر اداری:
استان سمنان – سمنان – بلوار شهید اخلاقی – بلوار آزادی – نبش شانزدهم – مرکز رشد پروفسور حسابی

 

دفتر فنی و مراجعات:
استان سمنان – سمنان – بلوار قدس- بعد از شورای شهر – مجتمع تجاری آرتا – طبقه چهارم – واحد شرقی

(به دلیل تراکم کاری و احترام به مشتریان محترم، از پذیرش مراجعین بدون وقت قبلی معذوریم)

کدپستی:         3514689798

دریافت مکاتبات صرفا در دفتر فنی امکانپذیر است.


فکس:                                           12 44 69 42 21 98+

شماره تماس واحد اداری:             724 31 334 23 98+

شماره تماس واحد فنی:               955 24 333 23 98+

                                                       0462 99 53 93 98+
(تماس فقط در ساعات اداری روزهای شنبه الی چهارشنبه)

ایمیل:        sbsco724@gmail.com     و      info@sbsco.ir

 

اپراتور ۰۱:        09102862977     –     اپراتور ۰۲:        09100337504     –     اپراتور ۰۳:        09100857290

اپراتور ۰4:        09923851992

 

ارتباط مستقیم:
س.م.خادمیان (مدیرعامل)          ۰۹۳۹۲۳۲۷۴۴۹     ۰۹۱۹۲۳۲۷۴۴۹
ن.نوری (رئیس هیئت مدیره)       ۰۹۱۰۷۴۲۵۵۸۳

کارخانه – سایت 3:
استان سمنان – سمنان – بزرگراه شهید شوکت پور – بزرگراه خلیج فارس – میدان ورزش – ناحیه صنعتی

 

ارسال پیام به ما: